แปลเพลง Have You Ever Seen The Rain – Creedence Clearwater Revival ความหมายเพลง

แปลเพลง ‘Have You Ever Seen The Rain‘ by Creedence Clearwater Revival:

Someone told me long ago

There’s a calm before the storm

I know, it’s been coming for some time

When it’s over, so they say

It’ll rain a sunny day

I know, shining down like water

มีคนบอกฉันเมื่อนานมาแล้ว

 มีความสงบก่อนเกิดพายุ

 ฉันรู้ว่ามันมาระยะหนึ่งแล้ว

 เมื่อมันจบลงดังนั้นพวกเขาจึงพูดว่า

 ฝนจะตกในวันที่มีแดด

 ฉันรู้ว่าส่องแสงลงมาเหมือนน้ำ

I wanna know, have you ever seen the rain?

I wanna know, have you ever seen the rain?

Coming down on a sunny day

ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ลงมาในวันที่แดดจ้า

Yesterday, and days before

Sun is cold and rain is hard

I know, been that way for all my time

‘Til forever, on it goes

Through the circle, fast and slow

I know, it can’t stop, I wonder

เมื่อวานและวันก่อน

 แดดจัด ฝนก็ตกหนัก

 ฉันรู้ เป็นอย่างนั้นมาตลอด

 จนกว่ามันจะผ่านไป

 ผ่านวงกลมเร็วและช้า

 ฉันรู้ว่ามันหยุดไม่ได้ ฉันสงสัย

I wanna know, have you ever seen the rain?

I wanna know, have you ever seen the rain?

Coming down on a sunny day

ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ลงมาในวันที่แดดจ้า

Yeah!

I wanna know, have you ever seen the rain?

I wanna know, have you ever seen the rain?

Coming down on a sunny day

ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ฉันอยากรู้ เธอเคยเห็นฝนไหม

 ลงมาในวันที่แดดจ้า