แปลเพลง Love You The Same – Mike Martell ความหมายเพลง

แปลเพลง ‘Love You The Same‘ โดย Mike Martell

Bless your heart

Your an angel sent from above

อวยพรหัวใจของคุณ

 ทูตสวรรค์ของคุณส่งมาจากเบื้องบน

Thank my stars

You gave my heart a home

ขอบคุณดวงดาวของฉัน

 คุณให้หัวใจของฉันเป็นบ้าน

Close your eyes

Let the world

Fade out for a moment

Dance with me

Like no one else is watchin’

หลับตาลงเสีย

 ให้โลก

 สลบไปชั่วครู่

 เต้นรำกับผมนะ

 เหมือนไม่มีใครดูอยู่

[Chorus]

Cause I love you the way you are

You don’t have to change

Seasons will come and go

I love you the same

เพราะฉันรักคุณในแบบที่คุณเป็น

 คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

 ฤดูกาลจะมาและไป

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

Our hearts will everglow

The flowers may change

Til’ we’re old and grey

I love you thе same

I love you the samе

ใจเราจะผ่องใส

 ดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 ถึงเราจะแก่และเทา

 ฉันรักคุณเหมือนกัน

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

[Verse 2]

Put your heart

In mine

Forever and always

ใส่หัวใจของคุณ

 ในเหมือง

 ตลอดกาลและตลอดไป

Side by side

Together

Through all of the hard days

เคียงบ่าเคียงไหล่

 ด้วยกัน

 ผ่านวันที่ยากลำบากทั้งหมด

No other love

Could compare

To how I feel for you

So give me your heart

To keep

And I’ll give mine back to you

ไม่มีความรักอื่นใด

 สามารถเปรียบเทียบ

 ว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับคุณ

 ดังนั้นให้หัวใจของคุณกับฉัน

 เก็บ

 และฉันจะคืนของฉันให้คุณ

[Chorus]

Cause I love you the way you are

You don’t have to change

Seasons will come and go

I love you the same

เพราะฉันรักคุณในแบบที่คุณเป็น

 คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

 ฤดูกาลจะมาและไป

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

Our hearts will everglow

The flowers may change

Til’ we’re old and grey

I love you the same

I love you the same

I love you the same

ใจเราจะผ่องใส

 ดอกไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 ถึงเราจะแก่และเทา

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

[Bridge]

But we’ll

Dance around the kitchen we’ll

Run around the sofa we’ll

Run around like we’re kids who don’t know that we’ll

แต่เราจะ

 เต้นรำไปรอบ ๆ ห้องครัวที่เราจะ

 วิ่งไปรอบ ๆ โซฟาเราจะ

 วิ่งเล่นเหมือนเราเป็นเด็กที่ไม่รู้ว่าเราจะได้

Fall in love one day we’re

Kissin’ in the pourin’ rain

Cause for worse or for better

I love you the same

Love you

Love you

Love you the same

Same

Same

ตกหลุมรักกันสักวันหนึ่ง

 จูบกันท่ามกลางสายฝนที่โปรยปราย

 ทำให้แย่ลงหรือดีขึ้น

 ฉันรักคุณเหมือนเดิม

 รักเธอ

 รักเธอ

 รักคุณเหมือนเดิม

 เหมือนกัน

 เหมือนกัน